Om oss

Om vår hemsida

Vår hemsida har skapats som intern informationskanal för bostadsrättsföreningens medlemmar och för att bland annat kunna sprida information om styrelsen arbete och beslut.


Hemsidan vänder sig alltså inte i första hand till externa besökare, men dokument, årsredovisning och energideklarationer kan vara till nytta för mäklare och andra intressegrupper. Självklart är alla medlemmar välkomna att skriva och bidra med innehåll på hemsidan. Kontakta styrelsen för detta.


Om Fridhemsgläntan


Bostadsrättsföreningen och kvarteret Fridhemsgläntan består av 17 hushåll i 4 längor med tillhörande garagelänga. Fyra av lägenheterna är enplans lägenheter och övriga tvåplans.

Byggstart skedde 2006 och området var inflyttningsklart 2007. Arkitekt för husen och området var Lennart Hagljung. Ansvarig för design av planteringar och utsmyckning i området var Gunilla Welin Brook.


Området ligger på en tidigare industritomt där äldre Gävlebor säkert minns att Bäcklund Järnhandel huserade. Faktum är att delar av det gamla nätstängslet till Bäcklunds järn fortfarande finns kvar.


Historia

Går vi ännu längre tillbaka i tiden hette området Ramna, något endast busshållplatsen idag skvallrar om. Det fanns även en kiosk, Ramna-kiosken, som troligtvis låg där OK/Q8 idag ligger.


Här låg även ett missionshus. I områdena Skogmur, Fridhem och Höjersdal behövde församlingen en lokal för söndagsskola och sam­mankomster.

 

Man beslutade att bygga ett missionshus vid den så kallade Ramens Backe vid Skogmursvägen. Gefle Stadsfullmäktige upplät mark och huset byggdes sommaren 1903. Kostnad: 5000 kronor.

 

År 1978 köpte kommunen mis­sionshuset för 28 000 kronor för att riva det. Då för att lämna plats åt Bäcklunds Järn.

 


Kontaktuppgifter

Ordförande: Jennnie Helzenius

Skogmursvägen 43A


Kassör: Mats Häggquist

Skogmursvägen 45D


Sekreterare: Mikael Eriksson

Skogmursvägen 45E


Suppleant: Britta Rehn, Mikael Edvardsson

Organisationsnummer 769614-5106

Bostadsrättsföreningen Fridhemsgläntan

BankGiro 5346-9466


Officiell adress

Bostadsrättsföreningen Fridhemsgläntan

c/o Mats Häggquist

Skogmursvägen 45D

80269 GÄVLE


Mailadress till föreningen; info@fridhemsglantan.se


 

Missionshuset före rivningen med Bäcklunds Järn i bakgrunden.

En bild från byggandet av radhusen 2006.