Startsida

Välkommen till

BRF Fridhemsgläntan, Gävle

I Gävle, mellan Andersberg och Fridhem hittar ni Fridhemsgläntan

SOM MEDLEM

Information för medlemmarna

i föreningen

OM FÖRENINGEN

Information om föreningen och kontaktuppgifter till styrelsen

DOKUMENTARKIV

Protokoll, mötesdokument och fastighetsdokument

NYHETER

INFRASTRUKTUR FÖR ELBILS LADDNING(2021-10-03)

Det är nu dags att påbörja arbetet med att installera infrastruktur för elbilsladdning och möte med Gävle Energi är bokat för att starta upp arbetet. I enlighet med årsmötets beslut så installeras inga laddboxar, det är upp till respektive brf innehavare att beställa en sådan. 

En förstudie om solcellsinstallation på garagelängan kommer också att initieras under hösten.

FASTIGHETSBOX I DRIFT!(2021-04-07)

Fastighetsboxen är nu i drift sedan April 1 och alla har fått nycklar(fyra st) till sina fack. Facken är uppmärkta och boxen är godkänd av Postnord. Enligt tidigare info så blir de gamla lådorna kvar och kan ev. användas av andra distributörer än PostNord. 

FASTIGHETSBOX PÅ PLATS (2021-03-19)

Som ni säkert har  noterat så pågår arbetet med att installera en gemensam postbox vid gästparkeringen på kortsidan av 43A. Den ersätter de befintliga postlådorna när det gäller utdelning från PostNord men de "gamla" lådorna kommer inte att tas bort. Mer information kommer när den nya lösningen är redo att tas i bruk. 


STÄDDAGAR 2021 (2021-03-15)

Vår:      Söndag den 25 april

Höst:   Söndag den 24 oktober

Sandlåda för halkbekämpning.

Det finns nu en sandlåda på ca 130 liter  där vi kan hämta för sand för halkbekämpning, främst avsett får våra anslutningsgångar dvs från dörr till de vägar som sandas via entreprenad. Lådan finns vid kortväggen på 43A (mot den lilla gästparkeringen).